Conditions générales

Ondernemingsgegevens

Ender & May
Ravenakkerstraat 23
9310 Moorsel
info@enderandmay.be
+32 (0) 477 599 297
BTW BE 0862.491.237

Zaakvoerder: Wendy Scheerlinck

kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk – art. 9 KB19 WBTW.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ender & May, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ravenakkerstraat 23 – 9310 moorsel, BTW BE 0862.491.237, hierna ‘Ender & May’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ender & May moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ender & May aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij ‘levering & verzending’.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ender & May niet. Ender & May is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ender & May is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@enderandmay.be of telefonisch op het nummer +32 (0)477 599 297.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ender & May. Ender & May kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ender & May probeert de kleuren van alle artikelen steeds waarheidsgetrouw af te beelden. Houd wel rekening dat de kleuren op een computerscherm en het omgevingslicht niet altijd overeenstemmen met de realiteit. Er kunnen zich steeds kleine kleurverschillen voordoen t.o.v. de werkelijkheid.

Voor de maten wordt er verwezen naar de maathulp die op de website beschikbaar is voor elk aangeboden artikel. In de mate van het mogelijke kan u ook een artikel passen te Moorsel of rekenen op de bijstand van Ender & may, zowel via mail als telefonisch.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure via de webshop verloopt als volgt: 

– u kiest de gewenste producten uit de webshop waarbij u aantal stuks en indien het geval, de kleur en maat kiest. Hierna drukt u op de button ‘in winkelmand’.

– indien u uw aankoop wenst te betalen, drukt u bovenaan rechts op de button met het winkelmandje. u kan nu kiezen uit ‘winkelmand bekijken’ of ‘afrekenen’.

– kiest u voor ‘winkelmand bekijken’ dan kan u de aantallen nog wijzigen of bepaalde producten alsnog verwijderen uit uw winkelmandje. Waarna u kan drukken op ‘winkelmand bijwerken’ om de totaalprijs bij te werken na het aanbrengen van wijzigingen. Indien gewenst kan u ook nog een ‘kortingsbon toepassen’ door de couponcode in te geven in het bijhorende vakje. Onderaan kan u dan ‘doorgaan naar afrekenen’. Indien u in de voorgaande stap onmiddellijk voor ‘afrekenen’ kiest komt u op dezelfde pagina terecht. Ook indien u onmiddellijk naar ‘afrekenen’ gaat krijgt u nog de kans om een eventuele couponcode in te voeren door te drukken op ‘klik hier om je code in te vullen’ bovenaan de afreken pagina.

– op de pagina ‘afrekenen’ vragen wij u om uw gegevens in te vullen. Als particulier ontvangt u geen factuur. Wenst u alsnog een factuur te ontvangen , geef dan uw bedrijfsgegevens in, dan bezorgen wij u alsnog een factuur. Wenst u alles te verzenden naar een ander adres dan het uwe, dan kan u dit hier ook meegeven. U kan er ook voor kiezen om het pakje af te halen in Moorsel. Tot slot kan u ook nog een notitie meegeven, indien gewenst, bijvoorbeeld indien u het pakje liever wil ontvangen in een afhaalpunt of Cubee pakjesautomaat i.p.v. op een thuis- of werkadres. Kies ook de gewenste betaalmethode en keur de algemene voorwaarden goed. Druk op ‘bestelling plaatsen’ om uw bestelling te voltooien. 

– u ontvangt een bevestigingsmail met bestelnummer en nog een aantal gegevens m.b.t. uw bestelling.

– u ontvangt ook een mail wanneer uw bestelling volledig is afgerond.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : 

· via kredietkaart

· via bankkaart 

· via Paypal

· via IDEAL

· via overboeking/overschrijving 

 

Ender & May is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Veilig betalen (beveiligde SSL-verbinding) via kredietkaart, bancontact, Paypal, IDEAL of overschrijving. 

 

Betaling via bancontact, Paypal, IDEAL of kredietkaart

Bij een betaling met bancontact, Paypal, IDEAL of kredietkaart ontvangen wij vrijwel onmiddellijk de betaling en dan kunnen wij ook sneller van start gaan met het maken van de producten of klaarmaken van de bestelling.

 

Betaling via overboeking/overschrijving

Kiest u voor overboeking/overschrijving dan ontvangt u via Mollie Payments (via mail) alle info om deze overboeking/overschrijving correct te voltooien.  
Van zodra de betaling in orde is starten wij met het maken van de producten of het klaarmaken van de bestelling. Als het om stockproducten gaat, houden wij bij bankoverschrijving je bestelling 5 werkdagen gereserveerd tot het bedrag bij ons binnen is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Verzendtarieven zijn terug te vinden onder ‘levering & verzending’. 

Nous faisons appel à Bpost pour la livraison de nos colis en Belgique.

Les commandes avec adresse de livraison en Belgique peuvent être livrées de trois manières :
– op je thuis- of werkadres
– In een afhaalpunt (postkantoor, postpunt of kariboo!-spot)
– In een Cubee pakjesautomaat (beschikbaar in je buurt, 24u/24 beschikbaar, 7d/7)

We gaan standaard uit van een leveradres, opteert u liever voor een afhaalpunt of Cubee pakjesautomaat, gelieve dit dan te vermelden bij de opmerkingen tijdens het afrekenen.

Voor meer info rond de leveringswijzen en opvolging van levering verwijzen wij door naar ‘levering & verzending’. 

Verzendingen naar Nederland of Frankrijk kunnen geleverd worden op je thuis- of werkadres en dit zal gebeuren via Mondial Relay.

Indien de Klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door ons toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de Klant.

à partir du moment où le colis quitte notre porte le temps d'expédition normal est: 


– binnen België : 1 tot 2 werkdagen

– naar Nederland : 1 tot 4 werkdagen.

– naar Frankrijk : 1 tot 5 werkdagen.


Dit is uiteraard een indicatie van het bedrijf dat de verzending uitvoert. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt tijdens het transport.

Gelieve er rekening mee te houden dat Ender & May uit duurzaamheidsoverwegingen met een minimum aan stock werkt en tevens producten ‘on demand’ maakt (wij starten pas met de productie vanaf het moment van de bestelling). Hierdoor kan het wat langer duren voordat een product bij ons de deur uitgaat, maar wij doen er alles aan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Wanneer dit langer dan 10 werkdagen zou duren, dan zullen wij u hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 kalenderdagen worden gemeld aan Ender & May.

Voor beschadiging, verlies of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.
Let er dan zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Klant.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering of afhaling. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ender & may.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ender & May te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ender & May.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ender & May, gevestigd te Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel, en bereikbaar via gsm +32 (0)477 599 297 of e-mail info@enderandmay.be , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het te downloaden modelformulier voor herroeping (onderaan dit artikel), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ender & May heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ender & May, Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ender & May zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ender & May alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ender & May op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ender & May wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ender & May geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ender & May betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen via info@enderandmay.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ender & May.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ender & May zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ender & May is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)477 599 297, via e-mail op info@enderandmay.be of per post op het volgende adres Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Wij proberen uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ender & May beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ender & May zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ender & May respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Alle over ons privacybeleid vindt u onder ‘privacy policy’.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Alle info over het gebruik van cookies vindt u onder ‘cookie statement’.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ender & May om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ender & May. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Disclaimer

Intellectuele eigendom: alle illustraties op de website werden door Wendy Scheerlinck geproduceerd, oprichter en bezieler van Ender & May, tenzij anders vermeld. Er rust aldus auteursrecht op.

Foto’s zijn hoofdzakelijk afkomstig van Shutterstock, Unsplash, de website van Neutral of het betreft eigen fotomateriaal.

De inhoud van de website wordt grotendeels bepaald door Wendy Scheerlinck. Wendy Scheerlinck besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website. Zij doet er alles aan om de website zo volledig en actueel mogelijk te houden en blijvend te voorzien van accurate informatie, zelfs al wordt de inhoud aangeleverd door derden. Wendy Scheerlinck kan de inhoud van de website op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kan zij geen garanties geven op de volledigheid en correctheid van de informatie op de website. Ender & May, noch Wendy Scheerlinck, zijn bijgevolg aansprakelijk voor de (directe of indirecte) schade die de gebruiker van de website zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op deze website.

De blog van Ender & May wordt gedeeltelijk geschreven door Wendy Scheerlinck en wordt geschreven vanuit persoonlijke ervaring. Wendy Scheerlinck beweert in geen geval expert te zijn in illustreren of alle thema’s waarover de blog gaat. Er wordt ook via gastblogs de kans gegeven aan andere personen om hun verhaal te schrijven. 

Indien bepaalde posts in de blog gesponsord zijn dan zal dit duidelijk vermeld worden aan het einde van het betrokken blogartikel.

Een link naar een andere website betekent niet dat er een directe relatie is tussen deze website en degene waarnaar er een link wordt geplaatst, noch dat Ender & May impliciet akkoord gaat met de inhoud van deze andere website. Ender & May houdt geen controle op andere websites noch op de goede werking van de geplaatste links.

Wanneer er door de gebruiker anomalieën, verkeerde links, verkeerde informatie, onregelmatigheden of onwettigheden worden vastgesteld, dan zou Ender & may het heel erg appreciëren om hiervan op de hoogte te worden gebracht via info@enderandmay.be 

Newsletter

Vous souhaitez être tenu informé ?