Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Ender and May
Ravenakkerstraat 23
9310 Moorsel
info@enderandmay.be
+32 (0) 477 599 297
BTW BE 0862.491.237

Zaakvoerder: Wendy Scheerlinck

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ender and May, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ravenakkerstraat 23 – 9310 moorsel, BTW BE 0862.491.237, hierna ‘Ender and May’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ender and May moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ender and May aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij ‘levering & verzending’.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ender and May niet. Ender and May is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ender and May is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@enderandmay.be of telefonisch op het nummer +32 (0)477 599 297.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ender and May. Ender and May kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Ender and May probeert de kleuren van alle artikelen steeds waarheidsgetrouw af te beelden. Houd wel rekening dat de kleuren op een computerscherm en het omgevingslicht niet altijd overeenstemmen met de realiteit. Er kunnen zich steeds kleine kleurverschillen voordoen t.o.v. de werkelijkheid.

Voor de maten wordt er verwezen naar de maathulp die op de website beschikbaar is voor elk aangeboden artikel. In de mate van het mogelijke kan u ook een artikel passen te Moorsel of rekenen op de bijstand van Ender and May, zowel via mail als telefonisch.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure via de webshop verloopt als volgt: 

– u kiest de gewenste producten uit de webshop waarbij u aantal stuks en indien het geval, de kleur en maat kiest. Hierna drukt u op de button ‘in winkelmand’.

– indien u uw aankoop wenst te betalen, drukt u bovenaan rechts op de button met het winkelmandje. u kan nu kiezen uit ‘winkelmand bekijken’ of ‘afrekenen’.

– kiest u voor ‘winkelmand bekijken’ dan kan u de aantallen nog wijzigen of bepaalde producten alsnog verwijderen uit uw winkelmandje. Waarna u kan drukken op ‘winkelmand bijwerken’ om de totaalprijs bij te werken na het aanbrengen van wijzigingen. Indien gewenst kan u ook nog een ‘kortingsbon toepassen’ door de couponcode in te geven in het bijhorende vakje. Onderaan kan u dan ‘doorgaan naar afrekenen’. Indien u in de voorgaande stap onmiddellijk voor ‘afrekenen’ kiest komt u op dezelfde pagina terecht. Ook indien u onmiddellijk naar ‘afrekenen’ gaat krijgt u nog de kans om een eventuele couponcode in te voeren door te drukken op ‘klik hier om je code in te vullen’ bovenaan de afreken pagina.

– Sinds kort aanvaarden wij ook ‘cadeaubon Aalst’ en ‘Sodexo Cadeau Pass’. Indien u Cadeaubon Aalst wenst te gebruiken, gelieve dan  telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u een bruikbare couponcode kunnen bezorgen. Indien u Sodexo Cadeau Pass als betaalmethode wenst te gebruiken wordt u automatisch doorgeschakeld naar het Sodexo platform om de betaling te finaliseren. Betaalt u niet alles met Sodexo? Geen probleem, voor het resterende saldo kan u opnieuw kiezen uit alle door ons aangeboden betaalmethodes.

– op de pagina ‘afrekenen’ vragen wij u om uw gegevens in te vullen. Als Belgische particulier ontvangt u geen factuur. Wenst u alsnog een factuur te ontvangen , geef dan uw bedrijfsgegevens in, dan bezorgen wij u alsnog een factuur. Als particulier of bedrijf buiten de grenzen van België ontvangt u altijd een factuur. Wenst u alles te verzenden naar een ander adres dan het uwe, dan kan u dit hier ook meegeven. Afhalen in Moorsel is om logistieke redenen sinds kort niet meer mogelijk. Wij verzenden echter gratis naar een adres binnen Europa (op enkele kleine uitzonderingen na). Tot slot kan u ook nog een notitie meegeven. Kies ook de gewenste betaalmethode en keur de algemene voorwaarden goed. U kan hier ook – indien gewenst – inschrijven voor onze nieuwsbrief.  Druk op ‘bestelling plaatsen’ om uw bestelling te voltooien. 

– u ontvangt een bevestigingsmail met bestelnummer en nog een aantal gegevens m.b.t. uw bestelling.

– u ontvangt ook een mail wanneer uw bestelling volledig is afgerond.

– na verwerking van uw bestelling ontvangt u ook een trackingpagina (via mail) waarmee u de levering van uw bestelling zelf kan opvolgen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : 

· via kredietkaart

· via bankkaart 

· via Paypal

· via IDEAL

· via overboeking/overschrijving 

· met Cadeaubon Aalst (via couponcode die wij u bezorgen)

· met Sodexo Cadeau Pass

 

Ender and May is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Veilig betalen (beveiligde SSL-verbinding) via kredietkaart, bancontact, Paypal, IDEAL of overschrijving. 


Betaling via bancontact, Paypal, IDEAL of kredietkaart

Bij een betaling met bancontact, Paypal, IDEAL of kredietkaart ontvangen wij vrijwel onmiddellijk de betaling en dan kunnen wij ook sneller van start gaan met het maken van de producten of klaarmaken van de bestelling.

 

Betaling via overboeking/overschrijving

Kiest u voor overboeking/overschrijving dan ontvangt u via Mollie Payments (via mail) alle info om deze overboeking/overschrijving correct te voltooien.  
Van zodra de betaling in orde is starten wij met het maken van de producten of het klaarmaken van de bestelling. 

 


Betaling met Cadeaubon Aalst (via couponcode die wij u bezorgen)

Indien u Cadeaubon Aalst wenst te gebruiken, gelieve dan  telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u een bruikbare couponcode kunnen bezorgen. U bepaalt zelf het bedrag dat u wenst te spenderen in onze shop.

 

Betaling met Sodexo Cadeau Pass

Indien u Sodexo Cadeau Pass als betaalmethode wenst te gebruiken wordt u automatisch doorgeschakeld naar het Sodexo platform om de betaling te finaliseren. Betaalt u niet alles met Sodexo? Geen probleem, voor het resterende saldo kan u opnieuw kiezen uit alle door ons aangeboden betaalmethodes.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in gans Europa. Verzendtarieven zijn terug te vinden onder ‘levering & verzending’. 

Bestellingen kunnen geleverd worden op je thuis- of werkadres.

Voor meer info rond de leveringswijzen en opvolging van levering verwijzen wij door naar ‘levering & verzending’. 

Indien de Klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door ons toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de Klant.

Info omtrent verwerkingstijden en verzendtijden vindt u hier onder ‘levertermijn’.

Gelieve er rekening mee te houden dat Ender and May ‘on demand’ werkt (wij starten pas met de productie vanaf het moment van de bestelling). Hierdoor kan het wat langer duren voordat een product bij jou wordt geleverd. Via de ontvangen trackingpagina kan u de verwachte leveringsdatum of -data steeds opvolgen.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 kalenderdagen worden gemeld aan Ender and May. Wij proberen steeds zo snel mogelijk naar een oplossing te zoeken.

Voor beschadiging, verlies of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. 
Let er zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de Klant.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering of afhaling. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ender and May.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ender and May te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ender and May.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ender and May, gevestigd te Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel, en bereikbaar via gsm +32 (0)477 599 297 of e-mail info@enderandmay.be , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het te downloaden modelformulier voor herroeping (onderaan dit artikel), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ender and May heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ender and May, Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ender and May zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ender and May alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ender and May op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ender and May wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ender and May geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ender and May betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen via info@enderandmay.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ender and May.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ender and May zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Ender and May is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)477 599 297, via e-mail op info@enderandmay.be of per post op het volgende adres Ravenakkerstraat 23, 9310 Moorsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ender and May beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ender and May zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ender and May, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Alles over ons privacybeleid vindt u onder ‘privacy policy’.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Alle info over het gebruik van cookies vindt u onder ‘cookie statement’.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ender and May om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ender and May. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Disclaimer

Intellectuele eigendom: alle illustraties op de website werden door Wendy Scheerlinck geproduceerd, oprichter en bezieler van Ender and May, tenzij anders vermeld. Er rust aldus auteursrecht op.

Foto’s zijn hoofdzakelijk afkomstig van Shutterstock, Unsplash of het betreft eigen fotomateriaal.

De inhoud van de website wordt grotendeels bepaald door Wendy Scheerlinck. Wendy Scheerlinck besteedt de grootste zorg aan de inhoud van de website. Zij doet er alles aan om de website zo volledig en actueel mogelijk te houden en blijvend te voorzien van accurate informatie, zelfs al wordt de inhoud aangeleverd door derden. Wendy Scheerlinck kan de inhoud van de website op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kan zij geen garanties geven op de volledigheid en correctheid van de informatie op de website. Ender and May, noch Wendy Scheerlinck, zijn bijgevolg aansprakelijk voor de (directe of indirecte) schade die de gebruiker van de website zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op deze website.

De blog van Ender and May wordt gedeeltelijk geschreven door Wendy Scheerlinck en wordt geschreven vanuit persoonlijke ervaring. Wendy Scheerlinck beweert in geen geval expert te zijn in illustreren of alle thema’s waarover de blog gaat. Er wordt ook via gastblogs de kans gegeven aan andere personen om hun verhaal te schrijven. 

Indien bepaalde posts in de blog gesponsord zijn dan zal dit duidelijk vermeld worden aan het einde van het betrokken blogartikel, cfr. de nieuwe influencer regels van de FOD Economie van 25 april 2022. Veelal zal het in onze blog gaan om affiliate links. Wat ons rest te melden is dat we kritisch zijn op deze adverterende partijen, alleen kwalitatieve en relevante ondernemingen en organisaties krijgen een shoutout. Zo waarborgen we de integriteit, kwaliteit en transparantie naar onze lezers en volgers. Op deze manier kan Ender and May jou blijven inspireren. Neem voor meer informatie en/of vragen contact met ons op.

Een link naar een andere website betekent niet altijd dat er een directe relatie is tussen deze website en degene waarnaar er een link wordt geplaatst, noch dat Ender and May impliciet akkoord gaat met de inhoud van deze andere website. Ender and May houdt geen controle op andere websites noch op de goede werking van de geplaatste links. 

Wanneer er door de gebruiker anomalieën, verkeerde links, verkeerde informatie, onregelmatigheden of onwettigheden worden vastgesteld, dan zou Ender and May het heel erg appreciëren om hiervan op de hoogte te worden gebracht via info@enderandmay.be 

Nieuwsbrief

Word je graag op de hoogte gehouden?